try the craigslist app » Android iOS
favoriter
favoriter
Göm
visa
flagga

Upplagd

tryck

Looking for Volunteer Work in Swedem

For english Translation: I am a 18 Year old New Bedford, Massachusetts, United States Native willing to Volunteer in Sweden. I can Do Everything from Carpentry, to Being an Activist for Sweden, To Farm-Work, and So On. I am available in the summer of 2020 or fall of 2020. If you need help with anything, Please Contact me via Craigslist's Mail relay. All you have to do is click the reply button and click the Mail Relay, ask me what you or your family need help with. I will ask you a few Questions, and then I will decide what to do.

Thank you,
Noah Boyd

For Swedish translation: Jag är en 18-årig New Bedford, Massachusetts, USA infödd som är villig att frivilligt i Sverige. Jag kan göra allt från snickeri till att vara aktivist för Sverige, till lantbruk och så vidare. Jag är tillgänglig sommaren 2020 eller hösten 2020. Om du behöver hjälp med någonting, vänligen kontakta mig via Craigslists Mail-relä. Allt du behöver göra är att klicka på svarsknappen och klicka på Mail Relay, fråga mig vad du eller din familj behöver hjälp med. Jag ställer några frågor och sedan bestämmer jag vad jag ska göra.

Tack,
Noah Boyd
  • Det är ok att ta kontakt med annonsören med tjänster eller andra kommersiella intressen.

annons-id: 7054361797

upplagd:

uppdat.:

bäst på [?]