try the craigslist app » Android iOS
favoriter
favoriter
Göm
visa
flagga

Upplagd

tryck

RÖRINSPEKTION & AVLOPPSFILMNING I STOCKHOLM LÄN (Stockholm)

RÖRINSPEKTION - AVLOPPSRÖR KONTROLL I STOCKHOLM LÄN

- Besiktning av rör
- Underhållsarbete för att minimera risken för kostsamma skador
- Felsökning av rör
- Återkommande driftstörningar i rör

Avloppsfilmning är en traditionell metod för rörinspektion och fungerar för att upptäcka läckage. En rörinspektion går till så att med hjälp av en kamera som man använder sig av inne i rörelsen. Kameran filmar inuti röret så man ser hur det ser ut på insidan. Därefter kan man på ett enkelt sätt upptäcka problem med rörelser inom de större problemen bryter ut. Efter att man har filmat och undersökt rörelse så kan man på ett enkelt sätt genomföra lämpliga åtgärder av rörsystemet. Då får rörelser och längre livstid, vilket på sikt har lett till undvika ännu större skador på fastigheten.

Med vår avancerade inspektionsutrustning kan vi inspektera alla typer av ledningar, både i mark och i fastighet. Vi kan upptäcka sprickor, rörbrott, läckage, förskjutningar och främmande föremål som stenar och inträngande rötter.

Ring 08-410 49 007
  • kontakta mig INTE med oombedda tjänster eller erbjudanden

annons-id: 7129515606

upplagd:

bäst på [?]